Mana esība

     Grūti un pat neiespējami ir pašam sevi aprakstīt, vai ielikt kaut kādā klasifikatorā. Katrs cilvēks mani iepazīst kā citu personu, tai pat laikā ieraugot tikai tik, cik viņam ir atvēlēts.